Mont-le-Soie • Partnerschappen

Missies

Het team van het centrum bestaat uit dierenartsen, onderzoekers en technici die gespecialiseerd zijn op het gebied van de paardenfokkerij. Verscheidene ondernemingen of personen uit de sector doen een beroep op hun bekwaaamheden voor de ontwikkeling en validatie van producten, de uitvoering van studies of deskundigenmissies.

EUNethorse project

EUNetHorse is een Europees thematisch netwerk gefinancierd door de Europese Commissie, dat tot doel heeft de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen 9 Europese landen (Frankrijk, Portugal, Spanje, België, Duitsland, Roemenië, Polen, Finland en Zwitserland) te versterken.

De algemene doelstelling van EUNetHorse is om de veerkracht en prestaties van plattelandsactoren in de paardensector te vergroten in het licht van ecologische, sociale, gezondheids-, economische of politieke crises door praktijken, hulpmiddelen en oplossingen op grote schaal te verspreiden die (1) hun veerkracht en hun sociaal-economische prestaties, (2) het welzijn en de gezondheid van dieren op boerderijen en (3) de ecologische duurzaamheid van de sector.

Mont-le-Soie is de coördinator van dit project in België en verantwoordelijk voor verschillende taken tijdens de realisatie ervan. Het project is gestart in het voorjaar van 2023 en loopt over 4 jaar.

Logo EUNetHorse
Logo EUNetHorse

Expertise en samenwerking

De partners van Mont-le-Soie zijn taalrijk en gevarieerd: fokkers, bedrijven, stamboeken, sportfederaties. Mont-le-Soie voldoet aan alle geldende normen voor het verrichten van onderzoek op paarden en werkts samen met bedrijven die hun producten wensen te valideren.

Het team van het centrum is vooral deskundig op het gebied van het bewegingsapparaat van paarden enerzijds en de voortplanting van de paarden anderzijds.

Enkele voorbeelden van de partnerschappen: voeding en voedingsupplementen voor paarden (Hippoforme / Kara-supplements) beenkappen voor paarden (Composity), orthopedisch schoeisel, studies in de regenerative geneeskunde van paarden (Revatis), ontwikkeling van producten voor de kwalitatieve analyse van sperma van paarden (4BioDx - SPQI Breeding), ...

Open kantoor

Het centrum ontvangt bedrijven uit de sector in een gedeelde kantoorruimte. Verschillende bedrijven zijn reeds aanwezig: BiopTis, EqStuds en QeuisFair (cluster van bedrijven in de hippische sector).

Infrastructuur en diensten

Bedrijven die op de site worden, krijgen toegang tot kantoorruimte, internetverbinding, telecommunicatie, multifunctionele printer, enz.

Zij kunnen ook de ontvangst van bezoekers of zelfs grotere evenementen in de vergaderzaal organiseren.

Werken in een gemeenschappelijke ruimte in Mont-le-Soie betekent ook deel uitmaken van een ecosysteem dat rond de hippissche sector is georganiseerd.